Aktivácia agendy

Aktivácia agendy

Po vytvorení pracuje agenda v demo režime. V tomto okamihu je možné s agendou pracovať prakticky plnohodnotne, okrem odoslania dokladov do CEP a tlače dokladov. Tento režim je možné použiť na odskúšanie práce s programom.

  • Ak máte program MerkurIS zakúpený, demo agenda sa dá zmeniť na plne funkčnú jej zaregistrovaním.
  • Ak program zakúpený nemáte, môžete si ho objednať. Tento proces objednania sá dá aktivovať aj stlačením tlačítka "Zakúpiť program"

Automatická výzva na aktiváciu

Po každom otvorení agendy, ktorá nie je zaregistrovaná, program vypíše upozornenie:

Stlačením tlačítka "Aktivovať agendu" sa spustí proces aktivácie

Proces aktivácie

Po aktivovaní procesu sa program pokúsi spojiť s licenčným serverom MerkurIS na ktorom vyhľadá číslo vašej agendy. Ak ho nájde a agenda na licenčnom serveri je aktívna, prepne sa do aktívneho režimu.
Ak sa na licenčnom serveri nenájde aktívna agenda s vašim číslom (neoznámili ste nám pri objednávke číslo agendy) program vás vyzve na vloženie Aktivačného kódu, ktorý sme Vám poslali po prijatí objednávky.

Zapísaním a potvrdením aktivačného kódu sa agenda prepne do aktívneho režimu.

Agenda bude aktívna až od dátumu aktivácie, ktorý ste uviedli v objednávke

Manuálna aktivácia

Horeuvedený proces pre obnovenie licenčných údajov je možné spustiť aj manuálne.
Otvorte Pomoc - Licenčné informácie

Stlačte tlačítko "Obnoviť"

Týmto spustíte proces aktivácie, ktorý bol popísaný vyššie.

Ak požadovaný dátum aktivácie agendy ešte nenastal, agenda bude aktivovaná až neskôr. Informácia o dátume aktivácie bude zobrazená v hornej časti okna "Licenčné informácie".