Odobratie agendy

Predpokladáme, že máte v programe MerkurIS pripojených viac agiend a z nejakého dôvodu sa rozhodnete jednu z Agiend odobrať

  1. Otvoríte si program MerkurIS s existujúcou Agendou
  2. V pravom hornom menu rozbalíte voľbu Nastavenia a zvolíte možnosť Agendy.
  3. Otvorí sa okno so zoznamom existujúcich Agiend. V okne Agendy si vyberiete Agendu, ktorú chcete odobrať z programu a potvrdíte voľbu Vymazať.
  4. Program sa spýta na potvrdenie akcie nasledujúcim oknom. Ak ste rozhodnutý Agendu odobrať potvrdte okno s voľbou Vymazať.

    Touto voľbou sa databáza zo serveru Firebird SQL nevymaže, ale iba sa odoberie jej záznam z programu MerkurIS. V prípade potrebu ju bude možné kedykoľvek pripojiť naspäť.

  5. Agendu ste úspešne odstránili.
  6. Ak budete chcieť Agendu opätovne pripojiť, pokračujte kapitolou Pripojenie viacej Agiend