Pripojenie agendy pri prvom spustení

Ak už bola agenda vytvorená (viď predchádzajúca kapitola), stačí sa k nej pripojiť

  1. Predpokladáme, že máte založenú Agendu. Po novej inštalácii programu MerkurIS a následnom spustení programu, vyberiete druhú možnosť Pripojiť existujúcu agendu a potvrdíte voľbu Ďalej.

  1. V okne Pridanie agendy nachádzajúcej sa na databázovom serveri Firebird vyplníte políčka podľa popisu.

    1
    2
  • Umiestnenie databázového súboru musí byť vyplnené pesne tak isto, ako bolo zadané pri vytvorení agendy (viď predchádzajúca kapitola)
  • Názov pre agendu je možné zadať ľubovoľný
  1. Potvrďte tlačidlo Pridať. Program MerkurIS pripojí existujúcu Agendu.

  2. Po pripojení Agendy Vás program privíta prihlasovacím oknom, kde si vyberiete Vami pripojenú agendu a prihlásite požívateľa tlačidlom Prihlásiť.

Aby sa mohol prihlásiť nový používateľ, administrátor musí najskôr používateľa do agendy pridať

Po pripojení agendy je potrebné nastaviť niektoré parametre potrebné pre správne fungovanie programu