Pripojenie viacej agiend

Pripojenie ďalšej agendy umožní v programe MerkurIS prepínať medzi jednotlivými agendami. V jednom čase je na jednom klientovi možné pracovať iba s jednou agendou. Ako už bolo spomenuté, nie je bežné používať v programe viacej ako jednu agendu, ale nie je to ani vylúčené.
Okrem práce s dvoma alebo viacerými rôznymi agendami je možné pripojenie ďalšej agendy využiť pre pripojenie už pripojenej agendy, ak sa k nej chceme pripájať z notebooku z dvoch rôznych lokalít, napr. keď je potrebné sa pripojiť k agende ako z lokálnej LAN (keď je používateľ v kancelárii) tak aj cez Internet (keď potrebuje pracovať z domu). V tom prípade sa pri pripájaní agendy použije iná IP adresa servera Firebird a vhodne sa zvolí názov pre agendu (napr "MojaAgenda cez Internet" )
Pripojenie viacej Agiend popisuje kroky pripojenia k Agende pokiaľ už máte vytvorenú agendu na serveri, na pracovnej stanici, chceme opätovne pripojiť existujúcu agendu zo zálohy po havárii PC prípadne chceme k existujúcej používanej Agende pridať ďalšiu Agendu.

  1. Otvoríte si program MerkurIS s existujúcou Agendou
  2. V pravom hornom menu rozbalíte voľbu Nastavenia a zvolíte možnosť Agendy.
  3. Otvorí sa okno so zoznamom existujúcich Agiend. V okne, v ľavom hornom horu si vyberiete voľbu Pripojiť.

    Ďalej postupujte krokom 2 v kapitole Pripojenie agendy pri prvom spustení