Vytvorenie agendy pri prvom spustení

Aby bolo možné s programom pracovať, musí sa každý MerkurIS klient po nainštalovaní najskôr nastaviť, abu sa dokázal prostredníctvom Firebird SQL servera pripojiť na databázový súbor - agendu. Ak agenda neexistuje, musí sa najskôr vytvoriť.

Vytvorenie agendy sa robí iba jeden krát, zväčša pri spustení prvého MerkurIS klienta v počítačovej sieti. Na ostatných klientoch sa už vytvorená agenda iba pripojí.

Ak je databázový server inštalovaný na inom počítači, predpokladáme že už bol nainštalovaný a spustený.

Vytvorenie agendy pri prvom spustení
 1. Po úspešnej inštalácii sa program MerkurIS spustí automaticky . Ako prvé Vás privíta výber voľby vytvorenia, alebo pripojenia existujúcej agendy. Ak ešte nemáte založenú žiadnu agendu, vyberiete prvú možnosť Vytvoriť novú agendu a potvrdíte voľbu Ďalej

 2. V okne Vytvorenie agendy nachádzajúcej sa na databázovom serveri Firebird vyplníte políčka podľa popisu.

  1
  2
  3
 • Umiestnenie databázového súboru sa uvádza z "pohľadu" počítača (server), na ktorom je nainštalovaný Firebird SQL. Názov databázového súboru môže byť ľubovoľný, ale musí mať príponu "fdb"
 • Umiestnenie databázového súboru nemusí byť, a z hľadiska bezpečnosti by ani nemalo byť, priamo dostupné pre používateľov
 • Prihlasovacie meno a heslo si môžete zvoliť ľubovoľné. Program automaticky vytvorí prvého používateľa so zadaným menom a heslom, ktorý sa stáva administrátorom agendy.
 1. Potvrďte tlačidlo Vytvoriť. Program vytvorí Agendu.

 2. Po vytvorení Agendy Vás program privíta prihlasovacím oknom, kde si vyberiete vytvorenú agendu a požívateľa s menom a heslom zadaným v bode 3. Tlačidlom Prihlásiť sa otvorí agenda.

Novo vytvorená agenda je prístupná iba ako "Demo" agenda, za účelom odskúšania funkčnosti programu. Pre jej plné využitie sa musí zaregistrovať. Pre zaregistrovanie agendy kontaktujte obchodné oddelenie DAVID PLUS, spol. s r.o.

Po vytvorení agendy je potrebné kompletne nastaviť všetky parametre potrebné pre správne fungovanie programu