Vytvorenie agendy z programu

V prípade potreby je možné agendu vytvoriť aj dodatočne priamo z programu MerkurIS.

  • Zvyčajne sa pre prácu používa iba jedna agenda
  • Novo vytvorená agenda bude prístupná iba ako "Demo" agenda. Pre jej plné využitie sa musí zaregistrovať. Za týmto účelom kontaktujte obchodné oddelenie DAVID PLUS, spol. s r.o.

Ak potrebujete vytvoriť novú agendu, portupujte nasledovne:

  1. Otvoríte si program MerkurIS s existujúcou Agendou
  2. V pravom hornom menu rozbalíte voľbu Nastavenia a zvolíte možnosť Agendy.
  3. Otvorí sa okno so zoznamom existujúcich Agiend. V okne, v ľavom hornom horu si vyberiete voľbu Vytvoriť novú.

Ďalej postupujte krokom 3 v kapitole Vytvorenie agendy pri prvom spustení