Inštalácia programu MerkurIS

Táto časť priručky je určená pre IT administrátora, prípadne skúseneho používateľa. Popisuje inštaláciu MerkurISu a Firebird SQL databáz.

Kompletný program MerkurIS pozostáva z viacerých častí

  • MerkurIS klient ja aplikácia, ktorú si spúšťa každý používateľ na svojom počítači.
  • Firebird SQL server je databázový server, ktorý spracúva a obsluhuje požiadavky klienta a sprostredkúva spojenie medzi klientom a SQL databázou (Agendou), ktorá obsahuje všetky vytvorené doklady, číselníky a iné údaje.
  • Agenda je počítačová databáza, ktorá obsahuje všetky vytvorené doklady, číselníky, identifikáciu a nastavenie údajov Užívateľa, atď.
  • D.Suite/eIDAS Klientské aplikácie poskytnuté Finančnou správou SR pre kvalifikovaný elektronický podpis
Legenda


Aby bolo možné splniť rôznorodé požiadavky používateľov programu MerkurIS, pre inštaláciu je možných viacej scenárov inštalácie. Tu si predstavíme tri najčastejšie používané:

Jeden používateľ, MerkurIS klient a Firebird SQL sú na tom istom počítači

Viacej používateľov v sieti Peer-to-Peer.

Viacej používateľov v sieti s databázovým serverom s možnosťou práce aj cez internet

V praxi je, samozrejme, možné použit aj kombináciu uvedených scenárov, prípadne použiť scenár iný