Inštalácia Firebird server

Pre viacej používateľov je vhodné oddeliť klientské časti od Firebird SQL serveru. Inštaláciu SQL servera je možné umiestniť na samostatný serverový počítač s operačným systémom MS Windows server 2012 a vyšší, prípadne je možné použiť počítač so systémom Linux.
V tomto prípade sa na serverový počítač inštaluje iba databázový server Firebird SQL. Na ostatných počítačoch (klienti) sa potom bude inštaluje iba MerkurIS klient + klientská aplikácia pre elektronický podpis.
Firebird SQL Server, ktorý slúži ako databázový server pre Agendy programu MerkurIS.

Postup inštalácie pre operačný systém Windows.

 1. Stiahnite a spustite inštalátor programu MerkurIS
 2. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu
 3. Z kontextového menu zvoľte tretiu možnosť Iba Firebird SQL Server. Program automaticky predvolí možnosť inštalácie Komponentov podpisovej politiky.

  V prípade, ak sú už komponenty nainštalované, inštalátor na ich prítomnosť upozorní a nepoužije voľbu inštalovania komponentov podpisovej politiky.

 1. Postupujeme potvrdením tlačidla Ďalej.
 2. Nastavenie Firewallu umožňujú predvoliť otvorenie portov 3050 a 3051 ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie programu. Predvolenú voľbu odporúčame ponechať.
 3. Pokračujeme potvrdením tlačidla Ďalej.
 4. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máme všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na nás, či necháme program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý predošlí komponent budeme inštalovať s naším potvrdením. Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.
 5. Potvrdíme tlačidlo Inštalovať
 6. Program sa automaticky nainštaluje
 7. Ak sa uskutočnila inštalácia podpisovej politiky, program nás vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu
 8. Program nás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť