Inštalácia Firebird server - Linux

Stiahnutie a inštalácia

Návod je písaný pre Debian 10
Pre inštaláciu budete potrebovať root oprávnenia

Príprava
apt -y install wget libncurses5 libtommath1
Stiahnutie a inštalácia

potrebná je verzia 3.0.4+, doporučujeme použiť najnovšiu verziu

wget -qO- https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/R3_0_7/Firebird-3.0.7.33374-0.amd64.tar.gz | tar -xz
cd Firebird-3.0.7.33374-0.amd64/
chmod u+x install.sh 
./install.sh  

Počas inštalácie zadajte heslo pre administrátorsky účet do firebirdu, heslo uchovajte, budete potrebovať pri vytvorení novej agendy.

rm -R ../Firebird-3.0.7.33374-0.amd64/

Vytvorenie adresára pre databázy a nastavenie práv

mkdir -p /var/db/merkuris/  
chown firebird:firebird /var/db/merkuris/  

Úprava konfigurácie

systemctl stop firebird-superserver.service

nastavenie portu 3051 pre notifikácie

sed -i 's/#RemoteAuxPort = 0/RemoteAuxPort = 3051/' /opt/firebird/firebird.conf

keep alive pre spojenie

sed -i 's/#DummyPacketInterval = 0/DummyPacketInterval = 60/' /opt/firebird/firebird.conf

naštartovanie služby

systemctl start firebird-superserver.service

Vytvorenie agendy

Pri vytvorení novej agendy zadajte umiestnenie databázoveho súboru v tvare /var/db/merkuris/moja_databaza.fdb

Vytvorenie centrálneho úložiska súborov

Centrálne úložisko môže byť konfigurované buď cez náš doplnok k Firebirdu (preferovaná metóda ak dokumenty k zásielkam majú byť na rovnakom serveri ako databáza) alebo cez SMB protokol

Doplnok k Firebirdu
wget http://davidplus.sk/files/merkuris_setup/storage.so.2
mv storage.so.2 /opt/firebird/UDF/storage.so
SMB Protokol
apt install samba 

konfigurácia v /etc/samba/smb.conf napríklad podľa tohto návodu

systemctl restart smbd

na počítači s MerkurISom treba namapovať sieťový disk a upraviť konfiguráciu v nastaveniach programu v sekcii Program 🠖 Ukladanie príloh a správ z elektronickej komunikácie

ZÁLOHOVANIE DATABÁZY

Aby bola databáza zabezpečená pred stratou údajov, je potrebné ju pravidelne zálohovať. Záloha môže byť uložená na samostatný disk v serveri, ktorý je iný ako disk s databázou, alebo na sieťovom disku NAS. Pre zálohovanie je doporučené použiť zálohovací program pre Firebird Gbak alebo Nbackup.

Riešenie problémov

Firebird na nepodarilo nainstalovat cez install.sh

ak neexistuje súbor /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.0 treba spraviť symlink na libtommath.so.1 alebo libtommath.so.1.0.0

cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
ln -sf libtommath.so.1 libtommath.so.0
Chyba: COLLATION UNICODE_CI_AI for CHARACTER SET UTF8 is not installed - chýba balík libicu52

nainštalovať dependency

  apt install multiarch-support

libicu52 52.1-3

  wget http://launchpadlibrarian.net/160737168/libicu52_52.1-3_amd64.deb
  dpkg -i libicu52_52.1-3_amd64.deb

reštart servera

systemctl restart firebird-superserver.service
Chyba: Use of UDF/BLOB-filter module at location storage is not allowed by server configuration.

Firebird neumoznuje loadnut kniznicu storage.so cez symlink, prekopirujte aktualnu verziu kniznice storage.so.X do /opt/firebird/UDF/storage.so