Inštalácia MerkurIS klient

Program MerkurIS môže byť používaný viacerými používateľmi, ktorý súčasne pracujú na tej istej agende. V tom prípade sa databázový server Firebird SQL inštaluje iba na jeden z počítačov / server. Na ostatných počítačoch (klienti) sa inštaluje iba MerkurIS klient + klientská aplikácia pre elektronický podpis

 1. Stiahnete si inštalátor programu MerkurIS.
 2. Spustite inštalátor setup.exe.
 3. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu.
 4. Z kontextového menu zvoľte prvú možnosť Iba MerkurIS a.b.c.klient . Program automaticky predvolí možnosť inštalácie aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis.

  V prípade, ak sú už komponenty nainštalované, inštalátor na ich prítomnosť upozorní a nepoužije voľbu inštalovania komponentov podpisovej politiky

Ak máte nainštalované staršie komponenty, tieto nemusia podporovať odosielanie príloh. Odporúčame ich nahradiť novými komponentami. Pred nainštalovaním nových komponent je potrebné najskôr odinštalovať starú verziu komponent.

 1. Postupujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 2. V nasledujúcom kroku máte možnosť na výber z dvoch možností Nastavenia konfigurácie ktorá ma vplyv na spôsob používania programu.

  Prvá voľba Všetci používatelia PC používajú rovnakú konfiguráciu umožní všetkým používateľom vytvoreným v operačnom systéme Windows, vidieť rovnaké Agendy, používať rovnaké nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS. Všetky predvolené nastavenia inštalátora je doporučené ponechať na predkonfigurovaných voľbách.

  Voľba Každý používateľ PC používa vlastnú konfiguráciu umožní každému používateľovi vytvorenému v operačnom systéme Windows, vidieť vlastné Agendy, používať vlastné nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS

  Voľba Ďalší zástupcovia umožňuje vytvoriť odkaz programu MerkurIS na pracovnej ploche.
  Nastavenie Firewallu umožňujú predvoliť otvorenie portov 3050 a 3051 ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie programu.
  Voľba z Error Reporting odosiela chybové hlásenia programu a umožňuje zdokonaliť stabilitu a funkčnosť programu MerkurIS
 3. Pokračujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 4. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máte všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na Vás, či necháte program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý predošlí komponent budete inštalovať s Vaším potvrdením.

  Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

 5. Potvrdíte tlačidlo Inštalovať.
 6. Program sa automaticky nainštaluje.
 7. Ak sa uskutočnila inštalácia podpisovej politiky, program Vás vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu.
 8. Program Vás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť.