Inštalácia MerkurIS klient

Program MerkurIS môže byť používaný viacerými používateľmi, ktorý súčasne pracujú na tej istej agende. V tom prípade sa databázový server Firebird SQL inštaluje iba na jeden z počítačov / server. Na ostatných počítačoch (klienti) sa inštaluje iba MerkurIS klient + klientská aplikácia pre elektronický podpis
Nasledujúce kroky sú identické pre operačný systém Windows 7 a novší.

 1. Stiahnete si inštalátor programu MerkurIS.
 2. Spustite inštalátor setup.exe.
 3. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu.
 4. Z kontextového menu zvoľte prvú možnosť Iba MerkurIS a.b.c.klient . Program automaticky predvolí možnosť inštalácie aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis.

  V prípade, ak sú už komponenty nainštalované, inštalátor na ich prítomnosť upozorní a nepoužije voľbu inštalovania komponentov podpisovej politiky

 1. Postupujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 2. V nasledujúcom kroku máte možnosť na výber z dvoch možností Nastavenia konfigurácie ktorá ma vplyv na spôsob používania programu.
  Prvá voľba Všetci používatelia PC používajú rovnakú konfiguráciu umožní všetkým používateľom vytvoreným v operačnom systéme Windows, vidieť rovnaké Agendy, používať rovnaké nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS. Všetky predvolené nastavenia inštalátora je doporučené ponechať na predkonfigurovaných voľbách.
  Voľba Každý používateľ PC používa vlastnú konfiguráciu umožní každému používateľovi vytvorenému v operačnom systéme Windows, vidieť vlastné Agendy, používať vlastné nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS
  Voľba Ďalší zástupcovia umožňuje vytvoriť odkaz programu MerkurIS na pracovnej ploche. Nastavenie Firewallu umožňujú predvoliť otvorenie portov 3050 a 3051 ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie programu. Voľba z Error Reporting odosiela chybové hlásenia programu a umožňuje zdokonaliť stabilitu a funkčnosť programu MerkurIS
 3. Pokračujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 4. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máte všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na Vás, či necháte program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý predošlí komponent budete inštalovať s Vaším potvrdením.

  Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

 5. Potvrdíte tlačidlo Inštalovať.
 6. Program sa automaticky nainštaluje.
 7. Ak sa uskutočnila inštalácia podpisovej politiky, program Vás vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu.
 8. Program Vás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť.