Aplikácia pre elektronický podpis

Niekedy je potrebné inštalovať iba samostatné aplikácie pre elektronický podpis. Táto inštalácia zahŕňa programy ako je D.Suite/eIDAS a Cep.Ekr klient, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s Finančnou správou SR prostredníctvom servera CEP. Program MerkurIS dokáže komunikovať s finančnou správou aj bez nutnosti inštalovať CEP EKR klient. Postačuje inštalovať balík D.Suite/eIDAS.

 1. Stiahnete si inštalátor programu MerkurIS.
 2. Spustite inštalátor setup.exe
 3. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu
 4. Z kontextového menu vyberiete štvrtú možnosť Iba komponenty podpisovej politiky.

  V prípade ak je už podpisová politika inštalovaná, program Vás na danú skutočnosť upozorní a v tom prípade sa podpisová politika už nenainštaluje.

 5. Postupujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 6. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máme všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na Vás, či necháte program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý komponent budete inštalovať s Vaším potvrdením.

  Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

 7. Pokračujeme potvrdením tlačidla Inštalovať.
 8. Program sa automaticky nainštaluje
 9. Ak sa uskutočnila inštalácia podpisovej politiky, program nás vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu
 10. Program nás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť