Aplikácia pre elektronický podpis

Niekedy je potrebné inštalovať alebo aktualizovať iba samostatné aplikácie pre elektronický podpis. Táto inštalácia zahŕňa programy ako je D.Suite/eIDAS a Ditec.Cep.Ekr.Interface (Cep.Ekr.App), ktoré sú potrebné pre komunikáciu s Finančnou správou SR prostredníctvom servera CEP. Program MerkurIS síce dokáže komunikovať s finančnou správou aj bez nutnosti inštalovať Ditec.Cep.Ekr.Interface, ale inštalácia tejto aplikácie je doporučovaná za účelom testovania a akontroly.

Ak už máte nainštalovanú staršiu verziu CEP EKR Interface, pred nainštalovaním novej verzie je potrebné ju odinštalovať!

 1. Stiahnete si inštalátor programu MerkurIS.
 2. Spustite inštalátor setup.exe
 3. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu
 4. Z kontextového menu vyberiete štvrtú možnosť Iba komponenty podpisovej politiky.

V prípade ak sú už podpisová komponenty nainštalované, program Vás na danú skutočnosť upozorní a v tom prípade sa podpisové komponenty nebudú inštalovať automaticky. Ak chcete nainštalovať novšiu verziu, musíte komponenty označiť.

 1. Postupujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 2. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máme všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na Vás, či necháte program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý komponent budete inštalovať s Vaším potvrdením.

  Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

 3. Pokračujeme potvrdením tlačidla Inštalovať.
 4. Program sa automaticky nainštaluje

  Tento proces môže trvať dlhšiu dobu. Neprerušujte inštaláciu.

 5. Ak sa uskutočnila inštalácia podpisovej politiky, program nás vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu
 6. Program nás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť