MerkurIS klient + Firebird server

MerkurIS klient a Firebird SQL Server je možné súčasne nainštalovať na jeden počítač. Obvykle sa program MerkurIS a databázový server Firebird SQL inštalujú na jednom PC/notebooku v tom prípade, ak:

 • program MerkurIS bude používať iba jeden používateľ
 • program MerkurIS bude používať viacej používateľov a tento počítač bude slúžiť súčasne ako klient aj ako SQL server a úložisko vytvorených dokladov (agenda)
 1. Inštalátor programu MerkurIS je možné stiahnuť z internetu.
 2. Spustite inštalátor setup.exe.
 3. Odsúhlaste licenčné podmienky používania programu.
 4. Z kontextového menu zvoľte prvú možnosť MerkurIS a.b.c.klient + Firebird SQL Server x.y.z . Program automaticky predvolí možnosť inštalácie Komponentov podpisovej politiky.

  V prípade, ak sú už komponenty nainštalované, inštalátor na ich prítomnosť upozorní a nepoužije voľbu inštalovania komponentov podpisovej politiky.

Ak máte nainštalované staršie komponenty, tieto nemusia podporovať odosielanie príloh. Odporúčame ich nahradiť novými komponentami. Pred nainštalovaním nových komponent je potrebné najskôr odinštalovať starú verziu komponent.

 1. Postupujte potvrdením tlačidla Ďalej.
 2. V nasledujúcom kroku máte možnosť na výber z dvoch možností Nastavenia konfigurácie ktorá ma vplyv na spôsob používania programu.

  Prvá voľbaVšetci používatelia PC používajú rovnakú konfiguráciu umožní všetkým používateľom vytvoreným v operačnom systéme Windows, vidieť rovnaké Agendy, používať rovnaké nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS.

  Voľba Každý používateľ PC používa vlastnú konfiguráciu umožní každému používateľovi vytvorenému v operačnom systéme Windows, vidieť vlastné Agendy, používať vlastné nastavenia proxy a nastavenia emailovej komunikácie v programe MerkurIS


  Voľba Ďalší zástupcovia umožňuje vytvoriť odkaz programu MerkurIS na pracovnej ploche.

  Nastavenie Firewallu umožňujú predvoliť otvorenie portov 3050 a 3051 ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie programu.

  Voľba z Error Reporting odosiela chybové hlásenia programu a umožňuje zdokonaliť stabilitu a funkčnosť programu MerkurIS

  Všetky predvolené nastavenia inštalátora je doporučené ponechať na predkonfigurovaných voľbách.

 3. Pokračujete potvrdením tlačidla Ďalej.
 4. V nasledujúcom kroku, Automatická inštalácia komponentov, máte všetko potrebné pripravené na inštaláciu programu a je na Vás, či necháte program vykonať inštaláciu automaticky, alebo každý komponent budete inštalovať s Vaším potvrdením.

  Odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

 5. Potvrdíte tlačidlo Inštalovať.
 6. Program sa automaticky nainštaluje .
 7. Inštalácia klientskej aplikácie pre elektronický podpis môže trvať dlhšiu dobu. Po jej ukončení vás program vyzve k potvrdeniu inštalácie certifikátu.
 8. Program Vás na konci informuje o úspešnej inštalácii. Posledným krokom je potvrdenie inštalácie tlačidlomDokončiť.