Technické požiadavky na inštaláciu programu

Hardverové požiadavky na inštaláciu programu MerkurIS sú nasledovné:

Pracovná stanica s jednou alebo viacerými Agendami, Pracovná stanica s viacerými Agendami použitá aj ako server

Použiť pracovnú stanicu súčasne ako server pre iné pracovné stanice (klienti) je síce možné, ale nie je to doporučované a hlavne nie bezpečné riešenie. Je možné ho použiť iba pri minimálnych nárokoch na rýchlosť, objem spracovávaných dát a pri nízkom počte súčasne pracujúcich klientov.

 • Osobný počítač alebo notebook s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 2 GHz
 • Operačný systém počítača odporúčame Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Windows 7 vo verziách Professional najlepšie v slovenskej verzii (64 bitový ak stanica bude slúžiť aj ako server )
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 4 GB, ak stanica bude slúžiť aj ako server je potrebné 8 GB a viacej, podľa počtu používateľov
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 2 GB. Požiadavky na voľné miesto sú závislé na veľkosti spracovávaných Agiend. Pre komfortnú prácu je optimálne používať rýchly pevný disk SSD.
 • Monitor minimálne rozlíšenie 1366×768, pre optimálnu prácu odporúčame uhlopriečku displeja 24″ s rozlíšením 1920×1080.
 • Tlačiareň odporúčame laserovú
 • Pripojenie na Internet ()
 • Pripojenie k SQL serveru - LAN 100 mbit. V prípade pripojenie cez Internet je potrebné pripojenie s garantovanou šírkou pásma minimálne 2 / 2 mbit s latenciou max. 50 ms
Server s SQL databázou programu MerkurIS

Pre stanovenie požiadaviek na server je potrebné definovať, aké množstvo údajov sa na serveri bude spracovávať a koľko klientov bude s programom pracovať súčasne

do 5 klientov 5 - 10 klientov viacej ako 10 klientov
CPU
Je vhodnejšie použiť CPU s viacerými jadrami, ako CPU s vysokou taktovacou frekvenciou.
Intel i3, AMD Intel i5, AMD Intel i7, XEON, AMD. Viacej jadier
Operačná pamäť 16 GB 32 GB 64 GB
Pevný disk
HDD musí mať povolenú write-back Cache (nie write-trough) a Read Cache. RAID pole musí byť vybavené BBU (Battery Backup Unit). V opačnom prípade RAID pole z dôvodu bezpečnosti nepovolí Write Cache a prístup na takýto disk je pomalý. Ak je RAID bez BBU, je vhodnejšie použiť disk bez RAID
1 HDD Samostatný disk na OS a na databázu Samostatný SSD disk na OS a na databázu RAID 10, vybavený BBU (Battery Backup Unit)
 • Operačný systém Windows 2012 R2/Windows 2012/2008 Server
 • Ethernet
 • Internet (potrebný iba počas inštalácie Firebird SQL, prípadne pre prístup k databáze mimo lokálnej siete)
ZÁLOHOVANIE DATABÁZY

Aby bola databáza zabezpečená pred stratou údajov, je potrebné ju pravidelne zálohovať. Záloha môže byť uložená na samostatný disk v serveri, ktorý je iný ako disk s databázou, alebo na sieťovom disku NAS. Pre zálohovanie je doporučené použiť zálohovací program pre Firebird SQL Gbak alebo Nbackup.

Návrh zálohovacieho plánu a nastavenie zálohovania je práca pre IT administrátora

POVOLENIE KOMUNIKÁCIE

Aby bola zabezpečené bezproblémová funkčnosť programu MerkurIS, musia byť splnené nasledovné predpoklady:

 1. SERVER NA KTOROM JE NAINŠTALOVANÝ FIREBIRDSQL

MerkurIS využíva pri svojej práci databázový server FirebirdSQL. Databázový server môže byť nainštalovaný:

 • na tom istom počítači, kde sa nachádza program MerkurIS. Toto riešenie je vhodné pre jedného používateľa.Tento server môže byť zdieľaný aj pre iných používateľovv malej sieti peer-to-peer, toto riešenie však nepatrí medzi doporučované
 • na inej pracovnej stanici v sieti peer-to-peer - , toto riešenie nepatrí medzi doporučované
 • na samostatnom serveri – doporučené riešenie pre súčasnú prácu viacerých používateľov

Ak SQL server slúži pre viacerých klientov, na ktorých je spúšťaný program MerkurIS a musí mať povolenú komunikáciu smerom dovnútra:

Port Zdroj Účel
TCP 3050 Všetky klientské stanice Práca s databázou
TCP 3051 Všetky klientské stanice Notifikácie

V prípade, že klientské stanice sa pripájajú na SQL server z inej lokality cez sieť Internet, a komunikácia nie je zabezpečená v sieti VPN, musí byť na routeri zabezpečené aj smerovanie obidvoch portov na server, na ktorom je nainštalovaný Firebird SQL.

Pre prepojenie medzi programom MerkurIS a databázovým serverom FirebirdSQL je dôležité kvalitné spojenie s nízkou latenciou do 50 ms.

 1. KLIENT NA KTOROM JE NAINŠTALOVANÝ PROGRAM MERKURIS

Klientská časť programu MerkurIS pre svoju činnosť nevyžaduje žiadne povolenie komunikácie smerom dovnútra, ale vystačí iba s komunikáciou smerom von Štandardne konfigurovaný počítač a router má smerom von povolenú všetku komunikáciu takže v takomto prípade nie je potrebné žiadne zvláštne nastavenie.

V prípade infraštruktúry s vyššími požiadavkami na bezpečnosť, kde je kontrolovaná aj komunikácia smerom von, je potrebné, okrem prístupu na server FirebirdSQL, povoliť komunikáciu voči nasledovným serverom v sieti Internet:

 • www.cep.financnasprava.sk
 • ekrcis.financnasprava.sk
 • *.merkuris.sk
 • www.davidplus.sk
 • proxy.davidplus.sk
 • proxy2.davidplus.sk

Zoznam portov a ich využite (tento zoznam nemusí byť úplný a v budúcnosti v ňom môžu nastať zmeny):

Port Cieľ Účel Aplikácia
TCP 3050 Server Firebird SQL Práca s databázou MerkurIS
TCP 3051 Server Firebird SQL Notifikácie MerkurIS
TCP 443 www.cep.financnasprava.sk Odosielanie a prijímanie správ z CEP D.Suite/eIDAS, MerkurIS
TCP 443 ekrcis.financnasprava.sk Aktualizácie číselníkov MerkurIS
TCP 443 update.merkuris.sk Aktualizácie SW MerkurIS
TCP 443 alex.merkuris.sk Licenčný server, odoslanie zoznamu pre fakturáciu služby MerkurIS
TCP 22, 80, 443, 3055 www.merkuris.sk; proxy.davidplus.sk; proxy2.davidplus.sk Vzdialená pomoc MerkurIS, PomocVNC, PomocVNCProxy
TCP 443 mers.merkuris.sk Odosielanie hlásení o chybách MerkurIS