Nastavenia

Táto časť priručky je určená pre IT administrátora, prípadne skúseneho používateľa. Popisuje doplnenie a konfiguráciu nových používateľov v programe MerkurIS.

Správne nastavenie programu je nevyhnutne potrebné pre korektnú prácu. Niektoré nastavenia sú pre použitie programu kritické a bez nich môže byť znemožnené použitie programu. Podrobne budú popísané v ďalších kapitolách.