Nastavenia internetu a mailu

Nastavenie internetu a mailu patrí medzi nastavenia dôležité pre celkovú funkčnosť programu. Bez správneho nastavenia môže byť eliminovaná schopnosť programu komunikovať s okolitým svetom, čo môže obmedziť:

  • pripojenie k agende
  • komunikáciu s CEP Finančnej správy SR
  • komunikáciu s licenčným serverom DAVID PLUS, spol. sr.o.
  • možnosť aktualizácie programu a číselníkov
  • možnosť odosielať emaily z programu MerkurIS
  • ...

V okne pre nastavenie proxy a mailu je možné otestovať správnosť nastavení a odoslať testovací e-mail