Používatelia, skupiny a práva

Každý používateľ agendy sa do nej musí prihlásiť so svojii prihlasovacími údajmi. Pridanie používateľa môže urobiť iba iný používateľ ktorý je členom skupiny Administrátori agendy. Používateľ, ktorý agendu vytvoril, ja členom skupiny Administrátori automaticky. Do tejto skupiny môžu byť zaradení aj ďalší používatelia.

Pridanie nového používateľa

Ak potrebujete pridať používateľa v programe MerkurIS postupujte podľa týchto krokov .

 1. Otvorte Nastavenia a zvoľte voľbu Používatelia skupiny a práva.
 2. Otvorí sa okno s editáciou používateľov, kde vyberiete možnosť Pridať.
 3. V žlto označených poliach Meno a priezvisko, Prihlasovacie meno a Heslo je potrebné vyplniť údaje o novom používateľovi. Email je voliteľná možnosť. Používateľa priradíte do zvolenej skupiny Administrátori, Deklaranti, prípadne, podľa potreby, do niektorej inej.
 4. Potvrdíme Uložiť.

  Po pridaní nového používateľa je potrebné nastaviť niektoré parametre potrebné pre správne fungovanie programu

  Skupiny

  Členstvo v skupine udeľuje používateľovi oprávnenia pre prácu v programe. Používateľ môže byť súčasne členom viacerých skupín, v tom prípade sú jeho práva dané súčtom práv všetkých skupín, ktorých je členom.
  Skupiny je možné pridávať a každá skupina môže mať, podľa potreby, pridelené rôzne oprávnenia práce s agendou.

Info

Záložka info slúži pre informatívne zobrazenie prihlásených používateľov a IP adresy počítača, z ktorého sú prihlásení