Aktualizácia na novšiu verziu

Pre správne fungovanie programu MerkurIS je potrebné používať výlučne najnovšiu dostupnú verziu. V niektorých obdobiach môže byť potreba aktualizácie programu častá a preto by mal administrátor zabezpečiť možnosť bezproblémového inštalovania aktualizácií samotným používateľom.

Podmienky pre úspešnú aktualizáciu programu

Aby používateľ mohol v prípade potreby aktualizovať program sám bez IT administrátora, musia byť splnené technické požiadavky na inštaláciu

Automatické vyhľadanie aktualizácie

Merkuris štandardne kontroluje dostupnosť novšej verzie programu každé dve hodiny. V nastaveniach programu je možné tento čas zmeniť, prípadne kontrolu dostupnosti novej verzie úplne vypnúť.

Aktualizácia programu sa musí spustiť na každej klientskej stanici

Keď je dostupná nová verzia programu, MerkurIS ju automaticky stiahne a pripraví na inštalovanie. O tejto skutočnosti je používateľ upozornený v hornej časti okna zobrazením textu na modrom pozadí.

Kliknutím na text sa zobrazí oznam:

a stlačením tlačítka "Inštalovať" sa spustí proces inštalácie novej verzie. Program sa automaticky ukončí, uskutoční sa jeho aktualizácia a potom sa program opätovne spustí.

V niektorých prípadoch bude po opätovnom spustení aktualizovanej verzie programu potrebné uskutočniť aj aktualizáciu databázy. V tomto okamihu nesmie byť do agendy prihlásený žiadny ďalší používateľ. Na túto skutočnosť program upozorní.

Manuálne vyhľadanie aktualizácie

V niektorých prípadoch nie je možné čakať na vyhľadnie aktualizácie 2 hodiny. V takom prípade je možné skontrolovať aktualizácie manuálne:

Keď je dostupná nová verzia, program zobrazí popis zmien:

Po potvrdení tlačítka "Stiahnuť a pripraviť inštaláciu" sa nová verzia stiahne a ďalej proces pokračuje tak, ako bolo uvedené vyššie.