Odoslanie mesačného hlásenia

Osoba, ktorá má povolenie na osobitnú úpravu podľa odseku 3, § 68cb Zákona 222/2004 (zákon o DPH), je povinná mesačne podať elektronickými prostriedkami hlásenie do15.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,v ktorom bola daň vybraná podľa odseku 4. Táto osoba je povinná v hlásení uviesť celkovú vybranú daň od osoby podľa odseku 5 a referenčné čísla colných vyhlásení, ku ktorým sa príslušná daň vzťahuje.

Program MerkurIS umožňuje firmám s osobitným povolením podať takéto hlásenie elektronicky. Postup je nasledovný:

 • Zvoľte filter "Vybrať doklady pre MH"
  mh2

 • V prípade potreby vyberte IC DPH, pre ktoré chcete odoslať hlásenie
  mh3

 • Ak nemáte zobrazené značky pre multivýber, môžete ich zobraziť
  mh4

 • Dajte označiť všetky doklady pre ktoré chcete odoslať mesačné hlásenie
  mh5

 • Odošlite hlásenie
  mh6

V zozname dokladov je možné nechať zobraziť informáciu o odoslanom MH a Variabilnom symbole.
mh7

Taktiež je možné z programu vytlačiť Výmer platieb pre zvolené mesačné hlásenie
mh8