Prílohy CV

Prílohy k colnému vyhláseniu

Program MerkurIS umožňuje colné vyhlásene prepojiť s ľubovoľným dokumentom, ktorý máte uložený v počítači. Takýto dokument sa potom môže použiť na

 • odoslanie ako elektronická príloha do CEP pre elektronické colné konanie v dovoze a vývoze
 • odoslanie ako príloha k emailu po prijatí správu SK425, SK429, SK529 alebo SK599
 • ako iný dokument, ktorý chcete mať prepojený s colným vyhlásením

Odosielanie elektronických príloh do CEP

Potrebné súčasti

Pre odosielanie elektronických príloh k colným vyhláseniam je potrebné mať nainštalované

 1. CEP.EKR.APP, verzia 1.0.12.6, alebo novšia. Aplikácia je súčasťou aplikačného balíka CEP.EKRInterface, ktorý je možné stiahnuť na internetovej adrese:
  https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/podklady-pre-dodavatelov
  Resp. priamy odkaz na CEP.EKRInterface verziu 1.0.12.6 je (balík vo formáte ZIP, obsahuje inštalačné súbory aplikácie, dokumenty, konfiguračné súbory pre testovacie a ostré prostredie): https://www.cep.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_CEP/Zverejnovanie_dok/Podklady_pre_dodavatelov/Ditec.Cep.Ekr.Interface_v1.0.12.6.zip
  Aplikáciu na inštalujete spustením súboru setup.exe z inštalačného balíka. Pre ďalšie podrobnosti o inštalácii pozrite aj dokumenty (Používateľská príručka, Popis rozhrania služieb), ktoré sú súčasťou stiahnutého ZIP balíka.
  Pokiaľ už na počítači bola používaná predchádzajúca verzia aplikácie CEP.EKRInterface, túto je potrebné najskôr odinštalovať. Ak na počítači prebiehala doteraz komunikácia s colnou správou (cez CEP), tak pravdepodobne bude nainštalovaná posledná verzia 1.0.10.

 2. D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.22 (k 5.5.2020), alebo novšia https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Typ a veľkosti príloh

 • Elektronická príloha môže byť výlučne typu PDF a musí spĺňať štandard PDF/A (Program prevedie automatickú konverziu z TIFF, GIF, BMP, PNG, JPEG do PDF)
 • Každá príloha, ako aj samotná správa SK412/SK512, musí byť podpísaná.
 • Pokiaľ to systém deklaranta umožní, je možné podpísať aj viacero príloh jedným podpisom.
 • Maximálny celkový počet príloh v jednej správe je 999.
 • Maximálna súhrnná veľkosť príloh podpísaných jedným podpisom je 10 MB (pred podpisovaním).
 • Maximálna celková veľkosť súborov s prílohami je 14 MB.

Aj keď maximálna veľkosť príloh môže byť až 10, resp. 14 MB, pokus o odoslanie prílohy tejto veľkosti môže skončiť neúspešne z dôvodu pomalej odosielacej rýchlosti. Hlavne niektoré pripojenia na Internet typu ADSL sa vyznačujú nízkou rýchlosťou odosielania 256, resp 512 kbit. Keďže maximálna odozva systému CEP je nastavená na 60 sekúnd, pri tejto rýchlosti nie je možné odoslať naraz viac, ako 2, resp. 4 MB a pokus o odoslanie správy s väčšou veľkosťou skončí neúspešne.

Z dôvodu úspory miesta a minimalizácie času potrebného pre odoslanie do CEP je potrebné, aby prílohy zasielané vo formáte PDF mali čo najmenšiu veľkosť. Pri skenovaní príloh doporučujeme nastaviť rozlíšenie 150 dpi a snímať iba v odtieňoch sivej (nie je potrebné, aby bol dokument farebný).

Práca s prílohami

Elektronické prílohy CV v programe MerkurIS sa k jednotlivým dokladom prideľujú v samostatnej záložke "Prílohy".
Tlačítkom "Pridať" je možné vybrať akýkoľvek typ súboru dialógovým oknom pre výber súboru.

Typ správy ku ktorej je daná príloha určená sa vyberá priamo v zozname pridaných príloh. Pre správu SK412/SK512 je možné priradiť iba prílohy vo formáte PDF, TIFF, GIF, BMP, PNG alebo JPEG

Typ prílohy prideľuje deklarant výberom z preddefinovaného číselníka.

Prílohy je potrebné odoslať správou SK412/SK512

Program vás môže niekoľko krát vyzvať k podpísaniu dokumentu a správy, v závislosti od veľkosti odoslanie správy môže trvať až niekoľko minút.
Po úspešnom doručení prílohy do CEPu obdržíte správu SK999. Ak nastane chyba, obdržíte správu SK906.