Vytvorenie dokladu importom z XML súboru

Cez voľbu "Pridať" je možné vytvoriť nový doklad EUR1 importom z XML súboru.
Súbor pre import musí spĺňať požadovanú štruktúru:

  • v 1. úrovni štruktúry nezáleží na názve tag-u
  • v 2. úrovni musí byť tag s názvom "EUR1"
  • v ďalšej (3.) úrovni sú potom tagy jednotlivých údajov dokladu - ich názvy musia zodpovedať jednotlivým odsekom dokladu (resp. poliam v tabuľke dokladov) - viď priložený súbor "EUR1_vzor.xml" a pozíciu jednotlivých odsekov podľa obrázku:

    Presnejší popis odsekov je vo priloženom súbore "EUR1_vzorplus.xml" - typ údaju je parameter "Type", veľkosť údaju parameter "Size", údaj ignorovaný pri importe "IgnoreWhileImport".
    Export údajov dokladu do xml je možný cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši) v zozname dokladov a voľbu "Export aktuálneho dokladu do XML" (štruktúra súboru ako v priloženom súbore - EUR1_vzor.xml).