Hromadné operácie

Hromadné operácie umožňujú hromadne pridávať, odoberať a upravovať záznamy na podskupinách (certifikáty, predchádzajúce dokumenty, kontajnery...) pre viacej tovarových položiek súčasne.
Okrem úpravy je možné túto funkciu použiť aj pre veľmi efektívnu kontrolu, či sú príslušné údaje správne zapísané na všetkých tovarových položkách.

Ukážka použitia

Hromadné operácie a ich použitie v programe MerkurIS predstavené v krátkom inštruktážnom videu