Import dokladov z iného programu

Nový doklad v programe MerkurIS je možné vytvoriť aj jeho importom z CEP. Dôvod pre importovanie dokladov môže byť nasledovný

 • import vzorových dokladov pre vytváranie prvých kópií pre jednoduchšie začatie práce s programom MerkurIS
 • prenos dokladov medzi rôznymi agendami toho istého subjektu
 • import dokladov, ktoré nestihli byť dokončené v programe JCDwin a je potrebné ich dokončiť, prípadne s nimi pracovať z iného dôvodu v programe MerkurIS
 • iný dôvod...

Takýmto spôsobom je možné importovať elektronické colné doklady:

 • Dovoz CV
 • Dovoz predbežné CV
 • Vývoz CV
 • Vývoz predbežné CV
 • Tranzit odoslanie

Import dokladov je možné uskutočniť iba pre doklady ktoré sú v CEP zapísané pod aktuálnym číslom povolenia pre elektronickú komunikáciu a používateľ ktorý je aktuálne prihlásený do CEP musí byť pre toto číslo autorizovným subjektom.

Import dokladov sa spúšťa voľbou "Import z CEP"

V ďalšom kroku je potrebné vložiť LRN dokladu alebo dokladov, ktoré chcete importovať. Je možné vložiť:

 • jedno číslo LRN
 • viacej čísiel LRN oddelených medzerou, čiarkou alebo bodkočiarkou
 • viacej čísiel LRN prostredníctvom schránky (clipboard) z textového súboru kde je každé číslo zapísané na samostatnom riadku, pričom riadok musí byť ukončený hneď za číslom
 • viacej čísiel LRN prostredníctvom schránky (clipboard) z programu Excel, kde sú čísla zapísané v riadkoch pod sebou

Po potvrdení zadaných LRN čisiel sa spustí proces importu, ktorý môže trvať aj niekoľko minút. Po importe sa nové doklady zobrazia medzi už existujúcimi dokladmi. Po importovaní dokladu prebehne aj import všetkých správ k danému dokladu a doklad sa automaticky nastaví do takého stavu, v akom bol v pôvodnom programe.