Klávesové skratky

Klávesové skratky sú veľmi vítaným doplnkom hlavne pre skúsených používateľov. Umožňujú rýchly pohyb po doklade a prácu s dokladom prakticky bez potreby použiť myšku.

Ukážka použitia

Klávesové skratky a ich použitie v programe MerkurIS predstavené v krátkom inštruktážnom videu

Zoznam klávesových skratiek.

TAB - posun na nasledovné pole.

  • Posun sa uskutoční najskôr na všetkých poliach v danej skupine a a potom pokračuje na ďalšej skupine

  • V rámci podskupiny v tovarovej položke (certifikáty, nákladové kusy...) je tento posun cyklický, t.j. pri stláčaní klávesy TAB sa posun realizuje dokola po poliach podskupiny. Týmto spôsobom je možné pomocou klávesových skratiek pridávať viacej položiek skupiny.

SHIFT+TAB - posun na predchádzajúce pole. Pre pohyb v rámci skupiny/podskupiny taktiež platia horeuvedené pravidlá.

CTRL + G skok z ľubovoľného poľa na grid (zoznam položiek) v aktuálnej podskupine bez potreby prechádzať celým cyklom

CTRL+Šipka dole alebo hore - posunie sa na ďalší/predchádzajúci riadok v gride, zostane v nastavenom editboxe. Veľmi výhodné napr. pre rýchlu zmenu čísla na všetkých certifikátoch.
CTRL+P - otvorí menu Pridať a následne N-Nová, K-Kópia
CTRL+N - Nová
CTRL+K - Kópia

CTRL+TAB Skok do ďalšej podskupiny na grid.

Ak je zoznam položiek prázdny, ponúkne sa Pridať - Nová

SHIFT+CTRL+TAB skok do predchádzajúcej podskupiny na grid. Ak je zoznam položiek prázdny, ponúkne sa Pridať - Nová

ALT+Šipka dole - otvorí číselník, kalkulačku atď. Akcia je taká istá, ako stlačenie tlačítka nachádzajúceho sa v pravej časti editboxu.

CTRL+Q - otvorí ponuku pre rýchly skok na roletku, následne výberom alebo stlačením podčiarknutého písmenka sa zobrazí zvolená roletka

CTRL+T skok na zoznam Tovarových položiek. Následne šipkou dole/hore je možný rýchly prechod na ďalšiu/predchádzajúcu tovarovú položku, prípadne skratkou CTRL+N/CTRL+K pridať tovarovú položku novú/kópiu s podpoložkami