Vytvorenie dokladu importom z XML

MerkurIS umožňuje importovať doklady vytvorené v inom systéme. Platia nasledovné pravidlá:

  • doklady pre import musia byť v štruktúre XML
  • pre import sa používa štandardná predpísaná štruktúra dokladu v súlade so správou SK015 ale program dokáže spracovať aj formát SK013 alebo komplexnejší formát SK029
  • je potrebné, aby sa názov súboru začínal reťazcom znakov "SK015", "SK013" alebo "SK029"

V prvom kroku sa voľbou "Pridať- Import z XML súboru" otvorí okno pre výber súboru pre import.

Po potvrdení súboru sa doklad naimportuje ako nový doklad.

Popis štruktúry SK015.

Súbory na stiahnutie

Povinnosť uvádzania údajov podľa štruktúry a XSD poukazuje na komplexnosť dát pri posielani do CEP. Nevzťahuje na import XML do MerkurIS.