Ukončenie rozpracovaných dokladov z JCDwin v MerkurISe

Aj po ukončení podpory programu JCDwin zostanú v tomto programe doklady dostupné na čítanie. Z tohoto dôvodu sa staré a uzatvorené obchodné prípady (doklady) sa do programu MerkurIS neprenášajú.

Niektoré doklady však môžu zostať v programe JCDwin rozpracované a neukončené. V niektorých prípadoch môže trvať ukončenie prípadu aj niekoľko mesiacov, prípadne môže byť potrebné urobiť v doklade zmeny aj po dlhšej dobe.

V takomto prípade je možné požadovaný doklad importovať do programu MerkurIS. V MerkurISe sa takýto doklad zobrazí v takom stave, v akom sa nachádza v CEP a je možné k nemu načítavať nové správy, prípadne robiť ďalšie požadované zmeny.

Pre takto importované doklady sa nemusia správy z CEP sťahovať automaticky!

Aby sa minimalizovalo zaťaženie servera CEP a skrátil čas sťahovania správ, program MerkurIS sťahuje automaticky iba správy pre čísla pracovísk, ktoré sú zapísané v nastaveniach programu:

Číslo pracoviska je ľubovoľné označenie pre ktoré sa používateľ rozhodne. Keďže v programe MerkurIS môžu byť a zvyčajne aj sú použité iné označenia pracoviska ako boli v programe JCDwin, pre takto importované doklady nebudú správy z CEP sťahované automaticky. Pre stiahnutie správ je možné použiť jedno z dvoch riešení:

1. K dokladom importovaným z JCDwin sťahovať správy ručne, podobne ako to bolo potrebné robiť v JCDwin, pričom postup je jednoduchší:

  • v náhľade dokladu otvorte skupinu Elektronická komunikácia a na ľubovoľné miesto kliknite pravým tlačidlom myšky
  • zvoľte "Načítať správy z CEPu - iba nové". V prípade potreby je možné nechať načítať aj všetky správy.

2. Aktivovať automatické sťahovanie správ pre všetky doklady bez ohľadu na číslo praoviska

  • v nastavení programu otvorte záložku Elektronická komunikácia a zrušte označenie "Sťahovať iba správy s prefixom podľa pracovísk"

Takéto nastavenie môže výrazne predĺžiť čas potrebný na sťahovanie správ a zvýši vyťaženie linky a servera CEP. Preto odporúčame radšej používať prvú možnosť, prípadne toto nastavenie ponechať iba na nevyhnutnú dobu a čo najskôr ho vrátiť do pôvodného stavu.